fruktosa
Jenis monosakarida yang paling umum terdapat adalah glukosa. Aldoheksosa lainnya adalah D-(+)-mannosa dan D-(+)-galaktosa. D-(+)-mannosa terdapat dalam kacang ‘ivory’ dan diperoleh melalui elektrolisis total kacang ivory tersebut. D-(+)-galaktosa merupakan konstituen kebanyakan oligosakarida dan polisakarida. Biasanya dibuat dengan menghidrolisis laktosa (gula susu).

        Deret aldopentosa yang paling umum terdapat di alam adalah D-(-)ribosa, L-(+)-arabinosa, dan D-(+)-silosa. D-(-)ribosa adalah bahan penyusun RNA (ribose nucleic acids), suatu polimer ribosa fosfat yang mempunyai struktur mirip dengan DNA. RNA terlibat dalam sintesis protein dalam sel. L-(+)-arabinosa dan D-(+)-silosa terdapat luas sebagai konstituen polisakarida dalam tumbuh – tumbuhan, terutama kayu.

        D-(-)-fruktosa juga disebut levulosa atau gula buah, adalah ketoheksosa yang terdapat paling berlimpah. Terkandung dalam sejumlah besar buah – buahan dan madu. Bentuk sikliknya terdapat terutama dalam struktur furanosa. Hemiasetal terbentuk oleh reaksi antara gugus karbonil dengan atom oksigen pada C5