pupuk kompos

        Kompos atau pupuk organik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan pupuk  anorganik.

1.    Mengndung unsur hara makro dan mikro lengkap, walaupun jumlahnya sedikit.
2.    Mampu memperbaiki struktur tanah dengan cara:
·         Menggemburkan dan meningkatkan ketersediaan bahan organik di dalam tanah.
·         Meningkatkan daya serap tanah terhadap air dan zat hara.
·   Memperbaiki kehidupan mikroorganisme di dalam tanah dengan cara menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme tersebut.
·         Memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tidak mudah terpencar.
·         Memperbaiki drainase dan tata udara di dalam tanah.
·         Membantu proses pelapukan bahan material organik.
·         Melindungi tanah terhadap kerusakan yang disebabkan oleh erosi.
·         Meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK).
3.    ada beberapa jenis tanaman yang menggunakan kompos lebih tahan terhadap serangan hama penyakit.
4.    mampu menurunkan aktivitas mikroorganisme tanah yang merugikan.

Pupuk Anorganik
1.    Mengandung satu atau beberapa unsur hara, tetapi dalam jumlah yang banyak.
2.    tidak dapat memperbaiki struktur tanah, tetapi justru dalam penggunaan jangka panjang dapat membuat tanah menjadi keras.
3.    sering membuat tanaman manja sehingga rentan terhadap penyakit.